Nieuws januari 2016

jan 28, 2016
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Is de partner van de Dga vanaf 1 januari 2016 verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen?

Degene die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht, is werkzaam in dienstbetrekking en daardoor verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De arbeidsverhouding van een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) wordt niet als dienstbetrekking beschouwd voor de werknemersverzekeringen. Wie kwalificeert als dga, is nader uitgewerkt in de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. Op 1 januari 2016 is de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 (hierna: Regeling aanwijzing dga 2016) in werking getreden. De Regeling aanwijzing dga 2016 kan (ook) gevolgen hebben voor de verzekeringsplicht van de partner van de dga.

 

Is de partner van de Dga vanaf 1 januari 2016 verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen?

Degene die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht, is werkzaam in dienstbetrekking en daardoor verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De arbeidsverhouding van een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) wordt niet als dienstbetrekking beschouwd voor de werknemersverzekeringen. Wie kwalificeert als dga, is nader uitgewerkt in de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. Op 1 januari 2016 is de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 (hierna: Regeling aanwijzing dga 2016) in werking getreden. De Regeling aanwijzing dga 2016 kan (ook) gevolgen hebben voor de verzekeringsplicht van de partner van de dga.

 

De partner die aandelen in de vennootschap houdt, kan zelfstandig kwalificeren als dga, als de partner ook tot statutair bestuurder is benoemd. Is de partner geen statutair bestuurder dan kan hij/zij niet worden aangemerkt als dga. Dat geldt ook voor de partner die weliswaar bestuurder is van de vennootschap, maar zelf geen aandelen bezit. Kwalificeert de partner van de bestuurder niet als dga, maar is hij/zij wel in dienstbetrekking bij de vennootschap, dan is hij/zij verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De materiële gezagsverhouding doet dan niet ter zake, ondanks dat hij/zij de partner van de dga is.

 

Wij adviseren u de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen van de partner van de dga zekerheidshalve (opnieuw) te beoordelen. Indien geen verzekeringsplicht gewenst is, zijn oplossingen voorhanden. Door nu te beoordelen, kunnen naheffingen worden voorkomen.

 

Belastingplan 2016

Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Via de website van de rijksoverheid treft u een overzicht aan van de belangrijkste wijzigingen van wetgeving per 1 januari 2016. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/circulaires/2015/12/23/belangrijkste-wijzigingen-belastingen-2016