Actualiteiten

jun 7, 2024
|
Actualiteiten

Kanttekeningen bij de arresten van de Hoge Raad van 6 juni 2024

jun 7, 2024
|
Actualiteiten

De Hoge Raad formuleert regels voor vaststellen werkelijk rendement box 3 

mei 17, 2024
|
Actualiteiten

Hoofdlijnenakkoord formerende partijen

Het nieuwe kabinet heeft het hoofdlijnenakkoord met de titel ‘ Hoop, lef en trots’ woensdagnacht gepresenteerd. Voor wat betreft de fiscale regelingen zijn de volgende maatregelen genoemd.

 

apr 9, 2024
|
Actualiteiten

Mag iemand die in België woonachtig is met een buitenlands (bijvoorbeeld Nederlands) gekentekende auto in België rijden? lees hieronder verder...

apr 9, 2024
|
Actualiteiten

Vaak is voor partijen niet helder dat een groot deel van de kosten van een overname fiscaal niet aftrekbaar zijn. Dit geldt ook voor de verrekening van omzetbelasting. De basis is:

  • Aankoopkosten met betrekking tot een deelneming zijn niet aftrekbaar. Deze kosten moeten geactiveerd worden en zijn onderdeel van de kostprijs van de deelneming (onderdeel opgeofferd bedrag). Bij een liquidatie kunnen deze kosten wel aftrekbaar zijn.
  • Verkoopkosten met betrekking tot een deelneming zijn ook niet aftrekbaar. Deze kosten worden afgetrokken van de vrijgestelde opbrengsten.

 In dit artikel een kort overzicht van wat nu wel of niet aftrekbaar is bij de aankoop of de verkoop van een deelneming. Tevens geven wij een overzicht van de relevante jurisprudentie. De belangrijkste uitspraken in dit kader zijn een arrest van de Hoge Raad uit 2018 en de nuancering hierop bij een arrest van de Hoge Raad uit 2023.

okt 9, 2023
|
Actualiteiten

Turboliquidatie en het “hoe en waarom” er reparatiewetgeving is gemaakt

sep 27, 2023
|
Actualiteiten

Het voortvarendsheidsbeginsel: een nieuw beginsel van behoorlijk bestuur

mrt 7, 2023
|
Actualiteiten

Deze keer een sprookje .....Er was eens.... 

sep 14, 2022
|
Actualiteiten

Wet excessief lenen dga aangenomen door Tweede Kamer

mei 25, 2022
|
Actualiteiten

Hoofdlijnen voorjaarsnota 2022

mei 4, 2022
|
Actualiteiten

Rechtsherstel en overbruggingswetgeving Box III

feb 14, 2022
|
Actualiteiten

Kerstavondarrest Hoge Raad, 24 december 2021 

jan 11, 2022
|
Actualiteiten

Fiscale aspecten coalitieakkoordEen nieuwe vermogensbelasting

dec 6, 2021
|
Actualiteiten

Let op bij wijziging firmanten en onroerend goed

okt 28, 2021
|
Actualiteiten

Kan werken met een lege BV bestuurdersaansprakelijkheid voorkomen?  - Combinatie vrijstellingen thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding 2022

aug 31, 2021
|
Actualiteiten

Autokostenforfait

jun 29, 2021
|
Actualiteiten

DGA’s moeten belasting betalen over bovenmatige leningen

mei 27, 2021
|
Actualiteiten

Hoge Raad verbiedt gebruik afroommethode - Geen bijzonder uitstel belastingen meer vanaf 1 juli 2021

apr 29, 2021
|
Actualiteiten

Is het mogelijk vergeten aftrek van voorbelasting alsnog te claimen? - 

Belastingrente niet verschuldigd over periode dat belastingdienst over betaalde belasting beschikt - 

Registratie éénloketsysteem btw e-commerce gestart

mrt 31, 2021
|
Actualiteiten

Starter gebaat bij schenking eigen woning -  Gebruikelijk loon kan lager zijn dan wettelijk minimumloon

feb 25, 2021
|
Actualiteiten

Hoge Raad: voor inkomensafhankelijke combinatiekorting is 3 hele dagen 3 x 24 uur - 

Nieuwe rekenformule voor lager gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

feb 18, 2021
|
Actualiteiten

Coronaclausule in huurcontracten

jan 27, 2021
|
Actualiteiten

Partijbedoeling speelt geen rol bij beoordeling arbeidsrelatie - De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek vanaf 2021 - Nieuwe rekenhulp voor btw en auto

 

dec 29, 2020
|
Actualiteiten

NOW en WKR

dec 17, 2020
|
Actualiteiten

Belastingplan 2021 aangenomen door Eerste Kamer - Vlug huwelijkse voorwaarden aangaan bespaart erfbelasting - Nieuwe verliesverrekeningsregels Wet Vpb per 1 januari 2022

sep 8, 2020
|
Actualiteiten

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

aug 28, 2020
|
Actualiteiten

Meerdere schenkingen op hetzelfde moment

aug 25, 2020
|
Actualiteiten

Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap schiet doel voorbij

jun 19, 2020
|
Actualiteiten

Wetsvoorstel excessief lenen van de eigen BV

mei 27, 2020
|
Actualiteiten

Reactie op ambtelijke notitie “Bouwstenen voor een beter belastingstelsel”

apr 28, 2020
|
Actualiteiten

Uitbreiding belastingmaatregelen tijdens coronacrisis

apr 3, 2020
|
Actualiteiten

Loonsverlaging voor de dga?

apr 1, 2020
|
Actualiteiten

NOW, overheidsmaatregelen ter behoud werkgelegenheid t.g.v. Corona

mrt 18, 2020
|
Actualiteiten

Extra fiscale en economische maatregelen vanwege het coronavirus - Bijtelling privé gebruik auto: Falend rittenregistratiesysteem komt voor rekening van werknemer - De Hoge Raad versoepelt de eisen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor co-ouders.

feb 11, 2020
|
Actualiteiten

Belastingdruk in Nederland bedraagt 85%

jan 22, 2020
|
Actualiteiten

Werkgevers krijgen extra tijd voor administratieve voorwaarden lage WW premie - 
Van ex overgenomen hypotheek moet aan nieuwe eisen voldoen - 
Fietsregeling kan worden toegepast naast reguliere reiskostenvergoeding

nov 19, 2019
|
Actualiteiten

Borgstelling zonder schriftelijke afspraken is onzakelijk: inspecteur corrigeert afwaardering terecht -  Verwerk nieuw btw-id eenmanszaak - Geen dienstbetrekking als arbeidskracht taak mag weigeren

okt 31, 2019
|
Actualiteiten

De auto is nog steeds een fiscale melkkoe.

sep 24, 2019
|
Actualiteiten

Zonnepanelen worden volgend jaar 21% duurder.

sep 11, 2019
|
Actualiteiten

Mega belastingvrijstelling voor spaarders!

aug 30, 2019
|
Actualiteiten

Prinsjesdag 2019: verwachte fiscale wijzigingen voor de auto - Toch maar dividend uitkeren in 2019? - Standaardformulier ‘Verzoek vooroverleg’ beschikbaar

jul 30, 2019
|
Actualiteiten

Geen privégebruik bestelauto bij onjuiste werkwijze inspecteur - Een onder uitsluiting verkregen erfenis leidt niet tot een vergoedingsrecht - Is de commissaris nu wel of niet btw-plichtig?

jun 24, 2019
|
Actualiteiten

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen: Bereid u voor op belangrijke wijzigingen - Hoge Raad verduidelijkt toepassing KIA bij samenwerkingsverbanden - Teruggaafverzoek omzetbelasting te laat ingediend

mei 27, 2019
|
Actualiteiten

 

Bewijs dat hypotheekverhoging is aangegaan voor verbetering of onderhoud van de eigen woning mag door de inspecteur ook na zes jaren nog worden opgevraagd - Wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen - Handreiking over kostenonderzoek werkgevers bij vaste kostenvergoeding

 

apr 29, 2019
|
Actualiteiten

Wat betekent de Wet Arbeidsmarkt in balans voor uw organisatie? -  Een verhoging van de hypotheek door de man nadat er einde aan het samenwonen komt, komt ten laste van de man - Stamrechten en lijfrenten. Wat kan en mag?

mrt 27, 2019
|
Actualiteiten

Internetconsultatie wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap - Oprenting ODV - Hypotheekrente geen aftrekbare alimentatie 

feb 26, 2019
|
Actualiteiten

LET OP: Verzoeken om teruggaaf van omzetbelasting aan termijn gebonden - Overgangsrecht bestaande eigenwoningschuld - Voormalig kantoorpand is woning op moment van levering

jan 23, 2019
|
Actualiteiten

Hoge Raad vindt dubbele Zvw-bijdrage bij FOR-lijfrente te gortig - Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 - Kosten terugvorderen alimentatie zijn niet aftrekbaar

dec 27, 2018
|
Actualiteiten

Vervanging Wet DBA gaat door volgens ingezette koers - Lening voor oude woning kwalificeert ook als lening voor nieuwe woning; waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?!

nov 28, 2018
|
Actualiteiten

Inkomen uit aanmerkelijk belang voor schulden bij de eigen BV boven de € 500.000,-- en pensioen in eigen beheer; wat dan? - Woonlasten betaald voor ex-echtgenote geen partneralimentatie

 

okt 30, 2018
|
Actualiteiten

En dan heb je opeens een bijtelling privé gebruik auto aan je broek hangen! - Belastingheffing bij verhuur pand? - Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

sep 26, 2018
|
Actualiteiten

Eigenaar van een BV en bovenmatig geleend van de BV? Er is wetgeving in de maak…. - 

Beperking aftrekbaarheid eigen woning kosten en overige aftrekbare kosten (o.a. alimentatie)

 

aug 29, 2018
|
Actualiteiten

Let op dat een belastingvrije uitkering uit een Kapitaalverzekering Eigen Woning niet in de heffing valt - Reactie staatssecretaris Snel op gesignaleerd knelpunt bij de Oudedagsverplichting (ODV)

jul 31, 2018
|
Actualiteiten

BTW vooraftrek op business seats - Bij overdracht onderneming overnemer niet gebonden aan btw-afspraken overdrager en Belastingdienst  - Lid Raad van Commissarissen met één commissariaat toch geen btw-ondernemer?

jun 28, 2018
|
Actualiteiten

Verhoging verlaagd btw-tarief – geen extra btw op in 2018 betaalde prestaties - Nieuw beleid ondernemingsfaciliteiten overdrachtsbelasting - Bestuurdersaansprakelijkheid mag niet te snel worden aangenomen

mei 30, 2018
|
Actualiteiten

Ex verplicht om mee te werken aan afstempelen en omzetten van Pensioen in Eigen Beheer - Schenkbelasting wegens schenking binnen 180 dagen voor overlijden erflater, volledig aftrekbaar voor erfbelasting

apr 29, 2018
|
Actualiteiten

Toch maar een doorschuifverklaring BPM?! - Hoge Raad verduidelijkt reikwijdte verlengde navorderingstermijn

mrt 30, 2018
|
Actualiteiten

Let op! Wijziging hoogte bijtellingspercentage privé gebruik auto - Geen herziening bij leegstand na btw-belaste verhuur 

feb 28, 2018
|
Actualiteiten

Nederland verliest zaak Hof van Justitie EU over renteaftrek; spoedreparatie van fiscale eenheid - Incontinentie is ziekte: recht op aftrek voor extra uitgaven voor kleding en beddengoed

jan 22, 2018
|
Actualiteiten

Wat te doen nu pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk is? - IB-ondernemer en pensioen - Vraag tijdig btw terug op oninbare vorderingen! - De Belgische belastingdienst maakt bekend hoe ze omgaat met afkoop/omzetting pensioenen in eigen beheer

dec 28, 2017
|
Actualiteiten

Belastingplan 2018 aangenomen door Eerste Kamer - Geen revisierente over het saldodeel in afkoopsom lijfrente 

nov 30, 2017
|
Actualiteiten

Let op bij schenkingen onder schuldigerkenning - Pensioenbescherming bij faillissement

okt 30, 2017
|
Actualiteiten

Top 5 belangrijkste wijzigingen regeerakkoord - Van 6% naar 9% in 2019 Verhoging verlaagd btw-tarief - BTW-suppleties vanaf 2018 alleen nog maar digitaal mogelijk


sep 28, 2017
|
Actualiteiten

Box 3 heffing - Naar een verpleeghuis of verzorgingshuis wat kost dat?

aug 28, 2017
|
Actualiteiten

Aflossing overbedelingsschuld? Opgepast! -  Wat is een 'saldoverklaring' en hoe vraag ik die aan? Lees meer door op het plusje te klikken

jul 28, 2017
|
Actualiteiten

Boetevrij inkeren nog mogelijk tot 1 januari 2018 - Tweede Kamer: geen verlenging restschuldregeling

jun 28, 2017
|
Actualiteiten

Herziening op kostbare diensten per 1 januari 2018 - Maximering van normbedrag voor extra kleding en beddengoed geldig

mei 31, 2017
|
Actualiteiten

Garagebox parkeerruimte voor btw of niet? - Meer bescherming voor partners: beperkte gemeenschap als nieuwe standaard - Geen matigingsbeleid verzuimboeten Inkomsten-  en Vennootschapsbelasting, maar matiging wel mogelijk

apr 26, 2017
|
Actualiteiten

Wanneer is een onroerende zaak een woning voor de heffing van overdrachtsbelasting? - Uitstel van betaling en betalingsregeling voor particulieren en ondernemers - Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

mrt 30, 2017
|
Actualiteiten

Het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is aangenomen -  Wonen in het buitenland en aftrekposten claimen in Nederland? - Gebruik politiecamera’s voor controle rittenadministratie niet toegestaan

feb 27, 2017
|
Actualiteiten

Voorkom boete: corrigeer btw-schuld 2016 vóór 1 april 2017 - Pensioen & Echtscheiding: niet afstorten, dan verplicht tot vestigen hypotheek

jan 23, 2017
|
Actualiteiten

Vastgoed en bedrijfsopvolging: beleid Belastingdienst bekend - Aanvullende voorwaarden eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning gepubliceerd

dec 29, 2016
|
Actualiteiten

Stemming over wetsvoorstel pensioen in eigen beheer uitgesteld - Teruggaafregeling oninbare vorderingen - Turboliquidatie aan banden gelegd? 

nov 24, 2016
|
Actualiteiten

Voortgang Belastingplan 2017 - Werkkostenregeling - BTW op business seats in voetbalstadion voor zakenrelaties aftrekbaar 

sep 26, 2016
|
Actualiteiten

Belastingpakket 2017 - Normbedragen voor extra kleding en beddengoed niet rechtsgeldig

aug 29, 2016
|
Actualiteiten

Autobrief II - Huurrecht woning terecht tot ondernemingsvermogen gerekend - Kentekenfoto's in strijd met recht op privacy

jul 29, 2016
|
Actualiteiten

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft- Haal tijdig pensioenkapitaal terug naar de BV- Bescherming voor erfgenamen: De wet bescherming erfgenamen tegen schulden treedt op 1 september 2016 in werking

jun 29, 2016
|
Actualiteiten

Overdracht aandelen Pensioen BV aan kinderen- De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 100.000 in 201 - Einde starterslening (eigen woning) in zicht

mei 30, 2016
|
Actualiteiten

Staatssecretaris Wiebes verdubbelt boete voor belastingontduikers per 1 juli tot 120% - 

Tweede Kamer heeft initiatiefwetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap aangenomen - 

Hoe verder met het DGA Pensioen in eigen beheer?

apr 28, 2016
|
Actualiteiten

Niet aan btw formaliteiten voldaan, toch recht op btw vooraftrek? - Enkele belangwekkende civielrechtelijke arresten

mrt 24, 2016
|
Actualiteiten

Handreiking Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties voor beoordeling arbeidsovereenkomsten voor loonheffingen uitgereikt - Besluit over verrekening niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek bij staking - Is alles nog actueel?

feb 19, 2016
|
Actualiteiten

Wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen
Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. De voorbereidingsfase van de nieuwe wet loopt, niet zoals eerder het plan was tot 1 april, maar tot 1 mei 2016. Op die datum komt de VAR dus definitief te vervallen en start de implementatiefase van de Wet DBA, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf 1 mei 2017 worden de nieuwe regels strikt gehandhaafd.

jan 28, 2016
|
Actualiteiten

Is de partner van de Dga vanaf 1 januari 2016 verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen?

Degene die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht, is werkzaam in dienstbetrekking en daardoor verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De arbeidsverhouding van een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) wordt niet als dienstbetrekking beschouwd voor de werknemersverzekeringen. Wie kwalificeert als dga, is nader uitgewerkt in de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. Op 1 januari 2016 is de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 (hierna: Regeling aanwijzing dga 2016) in werking getreden. De Regeling aanwijzing dga 2016 kan (ook) gevolgen hebben voor de verzekeringsplicht van de partner van de dga.

dec 17, 2015
|
Actualiteiten

Stand van zaken Belastingplan 2016

Het ziet er naar uit dat het Belastingplan 2016 toch doorgaat. De coalitiepartijen PvdA en VVD hebben alsnog overeenstemming bereikt met D66, waardoor er in de Eerste Kamer een meerderheid is die het Belastingplan steunt. Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van enkele van de belangrijkste aanpassingen in het Belastingplan 2016.

nov 25, 2015
|
Actualiteiten

Profiteer van minder strenge sanctie bij aflossingsachterstand eigen woning

Als een achterstand in de aflossing van de schuld voor de eigen woning niet binnen de daarvoor geldende termijnen wordt ingehaald, gaat de schuld waarvoor de aflossingsachterstand geldt, permanent over naar box 3. Er bestaat dan definitief geen recht meer op renteaftrek binnen de eigenwoningregeling. Deze sanctie is aangepast met terugwerkende kracht tot en met de invoering van de aflossingseis op 1 januari 2013. De desbetreffende schuld gaat nog wel steeds over naar box 3, maar die overgang is niet langer permanent. Die schuld of een nieuwe, opvolgende schuld kan op enig moment weer wel tot de eigenwoningschuld worden gerekend als voor deze bestaande of nieuwe schuld (weer) is voldaan aan de eisen voor het aanmerken als eigenwoningschuld (volledig en ten minste annuïtair aflossen binnen 360 maanden). Profiteer van deze minder strenge sanctie en los de eigenwoningschuld zo snel mogelijk af om te kunnen terugkeren naar de eigenwoningregeling van box 1. In de periode tussen overgang naar box 3 en terugkeer naar box 1 bestaat geen recht op renteaftrek binnen de eigenwoningregeling.

okt 25, 2015
|
Actualiteiten

VAR blijft tot 1 april 2016

Volgens de oorspronkelijke planning zou de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties ("DBA") per 1 januari 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen. Vanwege de maatschappelijke discussie over dit onderwerp, waaruit is gebleken dat er nog veel onduidelijkheden zijn, heeft de Staatsecretaris van Financiën nu echter aan de Eerste Kamer voorgesteld om de inwerkingtreding van de DBA uit te stellen.

sep 28, 2015
|
Actualiteiten

Belastingplan 2016 naar Tweede Kamer

Op 15 september 2015 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2016 bij de Tweede Kamer ingediend. Het Belastingplan 2016 bevat onder andere de volgende voorstellen.

aug 25, 2015
|
Actualiteiten

De nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder

Onlangs is de definitieve tekst van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 (hierna: de Regeling) gepubliceerd, die per 1 januari 2016 in werking treedt, nadat reeds eerder een conceptversie was gepubliceerd waarop via internet commentaar kon worden geleverd. De Regeling bepaalt welke statutaire bestuurders van vennootschappen voor de werknemersverzekeringen als directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) worden aangemerkt. Een dga is niet premieplichtig voor de werknemersverzekeringen, maar heeft ook geen recht op een eventuele uitkering.

jul 28, 2015
|
Actualiteiten

Verandering in de regels voor partneralimentatie

Er is een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamer waarin onder andere wordt voorgesteld de duur en de berekeningsmethode van de alimentatie te wijzigen. Ook wordt voorgesteld dat partners de mogelijkheid krijgen om bij huwelijkse voorwaarden afspraken te maken over partneralimentatie.

jun 24, 2015
|
Actualiteiten

Belastingherziening

Op vrijdag 19 juni 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën een brief over de aangekondigde belastingherziening aan de Tweede Kamer gestuurd. Het doel van de belastingherziening is het vereenvoudigen van het belastingstelsel. Verder spreekt het kabinet de ambitie uit om de lasten op arbeid te verlagen. Op hoofdlijnen is een combinatie van de volgende maatregelen mogelijk.

mei 29, 2015
|
Actualiteiten

Uitgetreden vennoot aansprakelijk voor na toetreding ontstane v.o.f.-schuld
Hof Arnhem heeft onlangs een uitspraak gedaan waarbij een uitgetreden vennoot aansprakelijk werd geacht voor na de toetreding ontstane v.o.f-schuld. Wat was er aan de hand.

apr 28, 2015
|
Actualiteiten

Alternatief voor Beschikking geen loonheffingen (BGL)

In september 2014 hebben we geschreven over het wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen (BGL). Dit wetsvoorstel zou de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) moeten vervangen.