Nieuws maart 2016

mrt 24, 2016
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Handreiking Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties voor beoordeling arbeidsovereenkomsten voor loonheffingen uitgereikt - Besluit over verrekening niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek bij staking - Is alles nog actueel?

Handreiking Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties voor beoordeling arbeidsovereenkomsten voor loonheffingen uitgereikt

De staatssecretaris heeft een Handreiking Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna: DBA) gepubliceerd. De Handreiking DBA bevat het beoordelingskader dat de Belastingdienst gebruikt bij de beantwoording van de vraag of een voorgelegde overeenkomst gevolgen heeft voor de loonheffingen. De Wet DBA brengt volgens deze handleiding geen wijziging in de beoordeling of een arbeidsrelatie voor de loonheffingen een "echte" dienstbetrekking is of een zogenoemde fictieve dienstbetrekking of dat de bijzondere regeling voor bepaalde artiesten en beroepssporters (de "gageregeling") van toepassing is. In de handleiding staat verder dat het werken met modelovereenkomsten niet verplicht is en dat opdrachtgever en opdrachtnemer de mogelijkheid hebben om in vooroverleg een standpunt van de Belastingdienst te vragen. De Handreiking DBA bevat vier stappen van beoordeling van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst aan de hand van de bekende elementen gezag, persoonlijke arbeid en loon. In de bijlagen zijn schema's opgenomen (gezagsverhouding en persoonlijke arbeid).

Voorkom problemen en inventariseer uw situatie wanneer u derden inhuurt. Hebt u vragen bel gerust. Ook kunnen wij u helpen bij het opstellen van overeenkomsten en indien gewenst het afstemmen met de belastingdienst.

 

 

Besluit over verrekening niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek bij staking

Met ingang van 1 januari 2010 kan de zelfstandigenaftrek niet meer bedragen dan het bedrag van de winst. Het niet-gerealiseerde deel van de zelfstandigenaftrek wordt in de volgende negen jaar verrekend, waarbij onder meer als voorwaarde geldt dat is voldaan aan het urencriterium. Bij staking van een onderneming als gevolg van overlijden kan het voorkomen dat de ondernemer daaraan niet kan voldoen. De staatssecretaris vindt het niet wenselijk dat dan geen recht bestaat op verrekening van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek. In een besluit keurt de bewindsman daarom goed dat de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek in mindering komt op de winst die is behaald met of bij het staken van de gehele onderneming, als de ondernemer overlijdt, hij daardoor zijn onderneming(en) op dat tijdstip staakt en als gevolg daarvan in dat jaar niet voldoet aan het urencriterium. De goedkeuring geldt niet voor de jaarwinst die is genoten in het jaar van staken. Er bestaat in zo'n geval dus niet alsnog recht op de zelfstandigenaftrek van dat jaar. Verder is verrekening van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek alleen mogelijk voor zover de winst met of bij staking van de onderneming toereikend is. Als de stakingswinst gedeeltelijk is omgezet in een lijfrente en het bedrag van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek daardoor hoger is dan de stakingswinst verminderd met de lijfrente, kan voor het meerdere geen verrekening plaatsvinden. Het besluit treedt op 22 januari 2016 in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2011 (omdat verrekening van niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek zich voor het eerst kan voordoen in dat jaar). Een aanslag die onherroepelijk vaststaat, zal ambtshalve worden verminderd.

 

 

Is alles nog actueel?

Als ondernemer werkt u met contracten en algemene voorwaarden. Privé hebt u misschien een testament opgesteld of bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Wij adviseren u periodiek te beoordelen of deze stukken nog aan uw wensen en de wettelijke voorwaarden voldoen. Graag zijn wij bereid u hierbij te helpen. Wij kunnen u adviseren welke punten geoptimaliseerd zouden kunnen worden en wij kunnen deze aanpassingen uitvoeren dan wel er voor zorgen dat de aanpassingen worden gemaakt. Hebt u vragen neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Geplaatst op 24 maart 2016