Nieuws mei 2016

mei 30, 2016
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Staatssecretaris Wiebes verdubbelt boete voor belastingontduikers per 1 juli tot 120% - 

Tweede Kamer heeft initiatiefwetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap aangenomen - 

Hoe verder met het DGA Pensioen in eigen beheer?

Staatssecretaris Wiebes verdubbelt boete voor belastingontduikers per 1 juli tot 120%

Staatssecretaris Wiebes van Financiën roept belastingontduikers op hun verborgen vermogen in het buitenland snel op te geven bij de Belastingdienst. De boete voor belastingontduikers die zichzelf melden bij de Belastingdienst verdubbelt per 1 juli aanstaande naar 120 procent.

“De komende jaren gaan de belastingdiensten van 100 landen onderling bankgegevens uitwisselen”, zo kondigt de staatssecretaris aan. Belastingontduikers die worden ontdekt door de Belastingdienst krijgen een boete tot 300 procent over het verschuldigde belastingbedrag. Die boete komt bovenop de belastingschuld.

Inkeerregeling

Bij opzettelijk verzwegen vermogen in box 3 kan de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen van maximaal 300 procent van de alsnog verschuldigde inkomstenbelasting. Bij inkeer binnen twee jaar na het indienen van de onjuiste aangifte, wordt geen vergrijpboete opgelegd. Bij inkeer na twee jaar wordt de vergrijpboete tot 1 juli 2016 nog verminderd tot 60 procent. Vanaf 1 juli 2016 wordt de vergrijpboete voor verzwegen vermogen in box 3 volgens de staatssecretaris nog slechts verminderd tot 120 procent.

Ben u in het bezit van verzwegen vermogen dan kunnen wij u helpen bij het inkeren van dit vermogen.

 

Tweede Kamer heeft initiatiefwetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 19 april 2016 het initiatiefwetsvoorstel “beperking wettelijke gemeenschap van goederen” aangenomen. Dit initiatiefvoorstel beperkt in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen in het huwelijksvermogensrecht. Hiermee valt alleen alles wat door beide echtgenoten tijdens het huwelijk is opgebouwd binnen de gemeenschap van goederen. Het voor het huwelijk opgebouwde vermogen en tijdens het huwelijk ontvangen giften en erfenissen blijven buiten de gemeenschap en zijn privévermogen. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel willen hiermee aansluiten bij wat de meerderheid van de bevolking wenselijk vindt en wat internationaal gezien meer voorkomt. Met dit voorstel wordt ook het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen geregeld en bekeken hoe het ondernemingsvermogen van één van de echtgenoten binnen de gemeenschap van goederen valt. Daarnaast wordt regeling over de draagplicht van schulden aangepast.

 

 

Hoe verder met het DGA Pensioen in eigen beheer?

Op 23 maart 2016 heeft er een overleg met de Tweede Kamer plaatsgevonden in het kader van de aanpassing van het pensioen van de DGA. Laatste voorstel van staatssecretaris Wiebes:

  • Afkoop tegen 70% van de fiscale waarde, belast tegen maximaal 52% Loonheffing;

  • Omzetting in een SBU (Spaarvariant Bij Uitfasering), oprenting tot pensioendatum, uitkering in 20 jaar;

  • Tijdsevenredige aanspraken laten staan en te zijner tijd regulier afwikkelen.

Tijdens dit overleg zijn nadere vragen gesteld, onder andere wederom over de positie van de partner. Staatssecretaris Wiebes had aangegeven op korte termijn met antwoorden en een wetsvoorstel te komen. Op 12 mei heeft staatssecretaris Wiebes een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin opgenomen een lijst van te verwachten wetsvoorstellen. Hierin is het wetsvoorstel aanpassing eigen beheer opgenomen voor het 3ekwartaal 2016. Let op: in deze lijst zijn opgenomen de wetsvoorstellen die naar verwachting in 2016 of begin 2017 worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Of het wetsvoorstel daadwerkelijk dus in het 3ekwartaal wordt aangeboden, staat hiermee nog niet vast.