Nieuws juni 2016

jun 29, 2016
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Overdracht aandelen Pensioen BV aan kinderen- De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 100.000 in 201 - Einde starterslening (eigen woning) in zicht

Overdracht aandelen Pensioen BV aan kinderen

Door de historisch lage rente, is de commerciële waarde van de pensioenverplichting aanzienlijk hoger dan de fiscale waarde. Een aandelenoverdracht van de aandelen van de Pensioen BV aan de kinderen zou hierdoor wellicht aantrekkelijk kunnen zijn, waarbij de afkoopvariant van staatssecretaris Wiebes het voordeel sneller bij de kinderen kan doen komen.

Indien de aandelen van de Pensioen BV worden overgedragen aan de kinderen, zal een reële waarde van de aandelen moeten worden bepaald. Hierbij zal de pensioenvoorziening gewaardeerd moeten worden tegen commerciële waarde. In voorkomende gevallen kan dit leiden tot een waarde van de aandelen van € 1,–.

De BV houdt uiteraard de verplichting om het pensioen aan de pensioengerechtigde uit te keren (levenslang). Zijn alle pensioengerechtigden overleden, dan kunnen de kinderen de BV liquideren en de overblijvende middelen middels dividend naar privé halen.

De thans voorgestelde afkoopvariant van staatssecretaris Wiebes kan de vermogensoverheveling naar de kinderen versnellen. Indien de pensioengerechtigde na aandelenoverdracht gebruik maakt van de afkoopvariant (indien deze wordt ingevoerd), dan is de BV na afkoop “bevrijdt” van de pensioenverplichting. De BV heeft geen verplichting meer tot levenslange uitkeringen en kan worden geliquideerd. Op deze wijze kunnen de overblijvende middelen van de BV sneller naar de kinderen.

Wilt u meer weten over deze optie neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 100.000 in 2017

Stel u overweegt volgend jaar een bedrag te schenken aan uw dochter. Zij wil haar woning namelijk ingrijpend verbouwen en kan de schenking daarbij goed gebruiken. U hebt haar in 2009 al een schenking gedaan van € 22.760. Kunt u die schenking in 2017 nog aanvullen tot € 100.000?

Ja, u mag de in 2009 gedane schenking volgend jaar aanvullen tot € 100.000. Maar daarvoor dient u wel in 2016 al een schenking voor de woning van uw dochter te doen van maximaal € 27.570. Daardoor kunt u in 2017 aanvullend maximaal € 46.984 belastingvrij schenken. Zou u dit jaar geen schenking doen, dan kunt u in 2017 maximaal € 27.567 belastingvrij schenken. Deze wat omslachtige route heeft te maken met het zeer complexe overgangsrecht van artikel 82a Successiewet 1956 (wettekst vanaf 2017).

Voor uw begrip zetten wij eerst de regeling uiteen zoals die in 2016 geldt. In 2016 bedraagt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning € 53.016. Dit is een eenmalige verhoging van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van ouders aan kinderen van € 5.304. Deze schenkingsvrijstelling kan dus niet meerdere malen worden benut. Ook als er (in de periode oktober 2013 tot en met december 2014) al gebruik is gemaakt van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning, kan deze vrijstelling niet worden benut. Er geldt echter een uitzondering: indien vóór 1 januari 2010 al gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling dan mag in 2016 aanvullend een bedrag van maximaal € 27.570 geschonken worden. Vanaf 1 januari 2017 wordt de vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning structureel verhoogd tot € 100.000. Een belangrijk verschil met de bestaande regeling is dat deze vrijstelling niet beperkt is tot schenkingen van ouders aan kinderen. Wel geldt de eis dat degene die de schenking ontvangt tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn. Daarnaast geldt dat de vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning onder voorwaarden gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden benut. Voor in de jaren 2015 en 2016 gedane schenkingen geldt overgangsrecht. Zo wordt het mogelijk de in deze jaren gedane schenkingen voor de eigen woning in 2017 of 2018 aan te vullen tot € 100.000.

Verhoogde schenkingsvrijstelling toegepast:

In 2017 belastingvrij schenken voor de eigen woning:*

Vóór 2010

Schenking van maximaal € 46.984 voor de eigen woning op voorwaarde dat in 2016 een schenking van maximaal € 27.570 voor de eigen woning heeft plaatsgevonden.

2010 t/m 2014

Geen aanvullende schenking voor de eigen woning mogelijk. Wel kan de reguliere jaarlijkse vrijstelling van € 5.304 worden toegepast.

2015 of 2016

Schenking van maximaal € 46.984 voor de eigen woning.

 

*De genoemde bedragen zijn van 2016.

 

Einde starterslening (eigen woning) in zicht

Wie nog een starterslening wil in de huidige, gunstige vorm, moet er snel bij zijn. Voor 31 december moet de aanvraag voorbij de notaris zijn. Dat meldt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. De fiscale uitzonderingspositie van de starterslening houdt dan op. De uitzondering geldt op de regel dat je je hypotheek vanaf de eerste dag minimaal annuïtair moet aflossen. Dat is sinds 2013 een voorwaarde om voor hypotheekrente-aftrek in aanmerking te komen.

Tijdig aanvragen

Er komt vanaf 1 januari een nieuwe regeling die is aangepast aan de nieuwe fiscale regels. Hier wordt momenteel aan gewerkt. Het is dan ook niet bekend hoe de nieuwe regeling er precies uit zal zien. Wie nog van de huidige mogelijkheden gebruik wil maken, moet zorgen dat zijn aanvraag tijdig binnen is. Dat wil zeggen dat de notaris de aanvraag voor 31 december 2016 moet hebben ontvangen.

 

Geplaatst op 29 juni 2016