Nieuws december 2015

dec 17, 2015
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Stand van zaken Belastingplan 2016

Het ziet er naar uit dat het Belastingplan 2016 toch doorgaat. De coalitiepartijen PvdA en VVD hebben alsnog overeenstemming bereikt met D66, waardoor er in de Eerste Kamer een meerderheid is die het Belastingplan steunt. Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van enkele van de belangrijkste aanpassingen in het Belastingplan 2016.

 

Stand van zaken Belastingplan 2016

Het ziet er naar uit dat het Belastingplan 2016 toch doorgaat. De coalitiepartijen PvdA en VVD hebben alsnog overeenstemming bereikt met D66, waardoor er in de Eerste Kamer een meerderheid is die het Belastingplan steunt. Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van enkele van de belangrijkste aanpassingen in het Belastingplan 2016.

 

Inkomensbeleid

Voor wat betreft het inkomensbeleid wijzigen de volgende onderdelen:

- Het gecombineerde tarief (inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen) in de tweede en derde schijf wordt in 2016 verlaagd van 42% naar 40,40% (oorspronkelijk: 40,15%).

- Het heffingvrije vermogen in box 3 wordt in 2016 verhoogd tot € 24.437 (2015: € 21.330).

- Het maximale bedrag van de algemene heffingskorting wordt in 2016 verhoogd tot € 2.242.

- Het afbouwpercentage in de arbeidskorting wordt vanaf 2017 verlaagd tot 3,6% (2016: 4%), waarvan belastingplichtigen met een arbeidsinkomen tussen € 35.000 en € 125.000 profiteren.

- Vanaf 2016 is structureel € 100 mln. extra beschikbaar voor de ouderenkorting.

 

Energie-investeringsaftrek

De energie-investeringsaftrek wordt in 2016 fors verhoogd. Ondernemers mogen voor de heffing van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting dan een aanvullende aftrekpost ter grootte van 58% (2015: 41,5%) van het kwalificerende bedrag aan energie-investeringen ten laste brengen van de winst.

 

Schenkingsvrijstelling eigen woning

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning wordt met ingang van 1 januari 2017 structureel verhoogd tot € 100.000 (2015: € 52.752). Een belangrijk verschil met de bestaande regeling is dat deze vrijstelling niet beperkt is tot schenkingen van ouders aan kinderen, zij het dat de begiftigde wel tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn. Daarbovenop heeft de regering nu voorgesteld dat de vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning onder voorwaarden gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden benut.

 

De Eerste Kamer stemt op 22 december 2015 over het Belastingplan 2016. Dan weten we dus definitief wat we volgend jaar te besteden hebben.

 

 

Autobrief II

De Staatssecretaris van Financiën heeft in juni door middel van de Autobrief II de hoofdlijnen geschetst van het fiscaal beleid op het gebied van autobelastingen voor de periode 2017-2020. Uit deze Autobrief II en de recente beantwoording van Kamervragen hierover blijkt dat twee doelen van het fiscaal autobeleid voorop staan. Namelijk het genereren van een stabiele inkomensbron voor de overheid en het ondersteunen van de luchtkwaliteits- en klimaatdoelen op autogebied via proportionele en goed gerichte fiscale prikkels.

 

De hoofdlijnen van de Autobrief II kunnen we als volgt worden samengevat:
- De motorrijtuigenbelasting (MRB) voor reguliere personenauto's wordt verlaagd met gemiddeld 2%. Voor de meest vervuilende dieselpersonen- en dieselbestelauto's wordt de MRB echter aanzienlijk verhoogd.

- De belasting voor personenauto-en motorrijwielen (BPM) wordt in de jaren tot 2020 geleidelijk verminderd met in totaal circa 12% .

- Zuinige personenauto's in het kleine en middensegment worden minder zwaar belast.

- Het algemene bijtellingspercentage wordt verlaagd van 25% naar 22%.

- Vanaf 2019 geldt voor nulemissievoertuigen (met uitzondering van elektrische auto's die op waterstof rijden) een bijtellingspercentage van 4% tot een cataloguswaarde van 50.000. Voor het deel van de cataloguswaarde boven de 50.000 geldt vervolgens het algemene bijtellingspercentage van 22%.

- Nulemissievoertuigen die op waterstof rijden behouden ook vanaf 2019 een bijtellingspercentage van 4% over de gehele cataloguswaarde.

- Plug-in hybridevoertuigen worden stapsgewijs fiscaal minder gestimuleerd (bijtellingspercentage 2016: 15 %, 2017: 17%, 2018: 19%, 2019: 22%, 2020: 22%).

- De groep zuinige auto's met een CO2-uitstoot van 51 - 106 gr/km valt per 2017 onder het algemene bijtellingspercentage van 22%.

 

Alleen voor nieuwe gevallen

De nieuwe bijtellingsregels in de loon- en inkomstenbelasting gaan alleen gelden voor nieuwe gevallen, dat is voor auto's die vanaf 1 januari 2017 voor het eerst in gebruik worden genomen. De zakelijke rijder heeft er bij zijn autokeuze immers van kunnen uitgaan dat zijn bijtellingspercentage voor ten minste 60 maanden zou gelden, aldus de staatssecretaris.