Nieuws november 2016

nov 24, 2016
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Voortgang Belastingplan 2017 - Werkkostenregeling - BTW op business seats in voetbalstadion voor zakenrelaties aftrekbaar 

Voortgang Belastingplan 2017

Op 17 november 2016 heeft de Tweede Kamer het pakket Belastingplan 2017 aangenomen inclusief het wetsvoorstel over de uitwisseling van inlichtingen over rulings. Het wetsvoorstel over fiscale maatregelen voor rijksmonumenten en scholing wordt vooralsnog aangehouden. Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke voorstellen voor u op een rij.

 

De belangrijkste wijzigingen:

  • De fiscale tijdklemmen (15 jaar en 20 jaar) voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarverzekering eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning (BEW) bij een oude spaar- of beleggingshypotheek eigen woning komen te vervallen. Daardoor kunnen deze huiseigenaren met een spaar- of beleggingshypotheek per jaar 10 procent boetevrij aflossen en het restant in één keer wanneer het gespaarde of belegde vermogen gelijk is aan de resterende hypotheek. Ook wordt het mogelijk om bij het aflopen van de rentevaste periode de hypotheek geheel af te lossen.
  • Directeuren-grootaandeelhouders met een pensioen in eigen beheer krijgen drie maanden extra de tijd – dat wil zeggen tot 1 april 2017 – om alle benodigde stappen te zetten voor het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer (PEB).
  • Vanaf 2018 wordt bij werknemers van bepaalde start ups onder voorwaarden 75 procent van het voordeel bij verkoop of uitoefening van een binnen het dienstverband verkregen aandelenoptierecht als loon in aanmerking genomen. De vrijstelling bedraagt maximaal 12.500 euro.
  • Ondernemers en resultaatgenieters met een grotere, maar onzelfstandige werkruimte in een huurwoning kunnen niet meer de huurkosten van de gehele huurwoning in aftrek brengen. Ondernemers en resultaatgenieters kunnen echter bepaalde algemene kosten voor 80 procent in plaats van 73,5 procent in aftrek brengen.
  • Aandeelhouders met een aanmerkelijk belang in een lichaam moeten – als dat de status van vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) of (buitenlandse) laagbelaste beleggingsinstelling krijgt – in box 2 afrekenen over de positieve aanmerkelijkbelangclaim. In bepaalde situaties wordt voor een al opgelegde conserverende aanslag geen uitstel van betaling verleend.
  • Onderzoek en activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling van biologische gewasbeschermingsmiddelen op basis van levende (micro-)organismen krijgen ook toegang tot de innovatiebox. De maatregel treedt bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip in werking.

NB: De Eerste Kamer zal de wetsvoorstellen behandelen en hierover half december 2016 stemmen. De Eerste Kamer kan de wetsvoorstellen alleen aannemen of verwerpen en kan geen wijzigingen aanbrengen.

 

Werkkostenregeling

Als werkgever heeft u te maken met de werkkostenregeling. Nu het einde van het jaar nadert, adviseren wij u te beoordelen of u optimaal gebruik maakt van deze regeling, met name de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Hiermee kunt u, mits aan alle voorwaarden voldaan, belastingvrij een voordeel doen toekomen aan uw personeel. Indien u vragen heeft of wilt weten welke mogelijkheden er zijn, zijn wij graag tot toelichting bereid.

BTW op business seats in voetbalstadion voor zakenrelaties aftrekbaar

Misschien huurt u business seats bij uw favoriete voetbalclub. De btw die aan u in rekening wordt gebracht, brengt u in vooraftrek. De belastingdienst corrigeert de btw vooraftrek, omdat zij van mening is dat er sprake is van privé gebruik. Hieronder een Hof uitspraak waar u uw voordeel mee kunt doen.

BV X produceerde interieurwerken voor de particuliere en zakelijke sector. Zij huurde in 2004, 2005 en 2006 drie en in 2007 en 2008 vier zitplaatsen in de business room van een voetbalstadion. Gebruikers daarvan konden een wedstrijd van de voetbalclub bijwonen, kregen gratis consumpties en konden de business club gebruiken. De gebruikers van de zitplaatsen waren de DGA van BV X en zijn broer, die in dienst was als projectleider. In de meeste gevallen ontvingen zij (potentiële) zakenrelaties. Rechtbank Zeeland-West-Brabant was het met de inspecteur eens dat de voorbelasting op de huur van de business seats niet aftrekbaar was. BV X ging in hoger beroep. Hof Den Bosch besliste dat op grond van artikel 1, lid 1, onderdeel b, BUA de aftrek van BTW werd uitgesloten in de gevallen waarin en voor zover de goederen en diensten werden gebezigd voor het geven van relatiegeschenken of het doen van andere giften aan degenen, bij wie BTW niet voor aftrek in aanmerking zou komen, als aan hen BTW in rekening zou zijn gebracht. De inspecteur had volgens het Hof niet aannemelijk gemaakt dat de BTW niet voor aftrek in aanmerking zou komen als aan de zakenrelaties BTW in rekening zou zijn gebracht voor de zitplaatsen. De door BV X betaalde BTW voor de huur van de zitplaatsen voor de zakenrelaties was daarom aftrekbaar. Bij het aan de broers gelegenheid geven om de zitplaatsen te gebruiken, was volgens het Hof, bezien vanuit de modale consument, het persoonlijke belang van de broers overheersend en niet het zakelijk belang. De BTW voor de huur van de door de broers gebruikte zitplaatsen viel onder de aftrekbeperking van artikel 1, lid 1, onderdeel c, BUA.

 

 

Geplaatst op 24-11-2016