Nieuws december 2016

dec 29, 2016
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Stemming over wetsvoorstel pensioen in eigen beheer uitgesteld - Teruggaafregeling oninbare vorderingen - Turboliquidatie aan banden gelegd? 

Stemming over wetsvoorstel pensioen in eigen beheer uitgesteld

In een ijlbrief is de Eerste Kamer verzocht om de stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige pensioenmaatregelen uit te stellen. De staatssecretaris vreest namelijk voor een belastinglek. Wiebes brengt het lek eerst in kaart en komt vervolgens met een novelle (een inhoudelijke aanpassing van het wetsvoorstel) om het op te lossen. De stemming over het wetsvoorstel is dus uitgesteld. Desondanks is de verwachting wel dat het wetsvoorstel later in 2017 alsnog – eventueel in gewijzigde vorm – zal worden aangenomen.

Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het Belastingplan 2017. De overige onderdelen daarvan, alsmede het wetsvoorstel over de uitwisseling van inlichtingen over rulings, zijn wel aangenomen.

Wat betekent dit voor u?

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan moet u als directeur-grootaandeelhouder met een pensioen in eigen beheer (PEB) een keuze maken wat u met het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer gaat doen. Wij kunnen u bij de keuze behulpzaam zijn.

 

Teruggaafregeling oninbare vorderingen

De Fiscale vereenvoudigingswet 2017 voorziet in een nieuwe teruggaafregeling voor btw op oninbare vorderingen. In de nieuwe opzet wordt verondersteld dat de vordering oninbaar is indien deze één jaar nadat deze opeisbaar is geworden nog niet is betaald. Door deze fictie verkrijgt de ondernemer dus uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van zijn vordering recht op teruggaaf. Daartegenover staat dat wanneer de ondernemer een schuld onbetaald laat, hij na verloop van een jaar de in aftrek gebrachte btw weer verschuldigd wordt. Om te voorkomen dat een heffingslek ontstaat ter zake van vorderingen die reeds in 2015 opeisbaar zijn geworden, is in de nota van wijziging in een overgangsbepaling voorzien.

 

Turboliquidatie aan banden gelegd?

Er komt mogelijk een wetswijziging om het gebruik van zogeheten 'turboliquidaties' te beperken. Op dit moment wordt deze vereenvoudigde wijze van liquideren van een BV zeer veel toegepast. Maar liefst 88% van alle liquidaties vindt op deze manier plaats. Een turboliquidatie is mogelijk als een BV geen bezittingen meer heeft. Of er wel schulden zijn, is niet relevant. Groot voordeel van een turboliquidatie is dat de liquidatie kan plaatsvinden direct na een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA).Deze route is veel sneller en goedkoper dan de formele liquidatie, waarbij het vermogen wordt vereffend. Het vermoeden bestaat echter dat de turboliquidatie wordt gebruikt voor faillissementsfraude. Schuldeisers blijven zo onbeschermd en zonder verhaalsrecht achter. Ook de fiscus staat dan met lege handen. Er vindt nu onderzoek plaats door de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken of aanpassing van de wet is vereist. Door deze aanpassing zou het dan moeilijker worden om een BV met een turboliquidatie te ontbinden.

 

Geplaatst op 29 december 2016