Nieuws juli 2017

jul 28, 2017
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Boetevrij inkeren nog mogelijk tot 1 januari 2018 - Tweede Kamer: geen verlenging restschuldregeling

Boetevrij inkeren nog mogelijk tot 1 januari 2018

De mogelijkheid voor zwartspaarders om boetevrij in te keren vervalt per 1 januari 2018. De staatssecretaris heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De boetes bij het inkeren na 1 januari 2018 kunnen daardoor oplopen tot 300% van de verschuldigde belasting.

De inkeerregeling zorgt er voor dat belastingplichtigen met verzwegen vermogen of inkomsten, een matiging krijgen van de boete als ze hun vermogen aangeven bij de Belastingdienst. Belastingplichtigen dienen uiteraard, naast de gematigde boete, ook de verschuldigde belasting en belastingrente te betalen.

De hoogte van de boete is, met het oog op de internationale aanpak van belastingontwijking en de toegenomen transparantie de afgelopen jaren, al een aantal keer verhoogd. Mede vanwege de Panama Papers is de maximale hoogte van de boete met ingang van 1 juli 2016 verhoogd van 60% naar 120%. De Staatssecretaris vindt een verdere aanscherping op zijn plaats en stelt daarom voor de inkeerregeling af te schaffen. Zonder toepassing van de inkeerregeling kan het verzwijgen van bijvoorbeeld box 3-vermogen leiden tot een boete van 300% van de verschuldigde belasting.

Daarnaast is in de huidige regeling bepaald dat er geen boete is verschuldigd over de laatste twee belastingjaren, als daarvoor alsnog uit eigen beweging een juiste aangifte wordt gedaan of de juiste informatie wordt verstrekt. Ook deze regeling vervalt per 1 januari 2018.

Wat betekent dit voor u?

Indien u vanaf 1 januari 2018 niet of niet tijdig een juiste aangifte doet of juiste informatie verstrekt, valt u onder het reguliere boeteregime van de Belastingdienst in plaats van de inkeerregeling. Dit betekent dat u (afhankelijk van de situatie) een boeterisico loopt van 300% van de verschuldigde belasting, naast de verplichting om ook de verschuldigde belasting en belastingrente over het verzwegen vermogen of de verzwegen inkomsten te voldoen. Dit kan leiden tot aanzienlijke bedragen die in één keer betaald moeten worden.

Door de toenemende transparantie, mede als gevolg van de internationale gegevensuitwisseling, hebben belastingdiensten internationaal steeds meer informatie tot hun beschikking en zijn zij steeds beter in staat om buitenlands vermogen te achterhalen. De kans dat zwartspaarders worden ontdekt, wordt steeds groter.

Indien u de wens heeft om nog met een verlaagde boete of (voor de afgelopen twee jaar) boetevrij in te keren, adviseren wij u om dit vóór 1 januari 2018 te doen. Het inkeerproces is gecompliceerd, waarbij het van groot belang is om de juiste informatie op de juiste wijze aan te leveren bij de Belastingdienst. Wij hebben ruime ervaring met inkeerprocessen en helpen u graag verder. 

Tweede Kamer: geen verlening restschuldregeling

In 2012 is de restschuldregeling ingesteld om huiseigenaren te beschermen tegen restschulden bij verkoop van het huis. De regeling vervalt per 1 januari 2018.

Wat houdt de restschuldregeling in?
Als er na het verkopen van het koophuis een restschuld overblijft, kunt u onder voorwaarden terugvallen op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ten eerste moet de hypotheek met NHG afgesloten zijn en ten tweede moet de verkoop noodzakelijk zijn door bijvoorbeeld echtscheiding of arbeidsongeschiktheid. In het geval u niet terug kunt vallen op NHG, moeten er na verkoop van het huis afspraken gemaakt worden over de terugbetaling van de restschuld. Door de restschuldregeling kan de betaalde hypotheekrente over de restschuld nog afgetrokken worden van het inkomen voor een periode van 15 jaar.

 

De staatssecretaris van Financiën heeft, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Tweede Kamervragen beantwoord over het in stand houden van de restschuldregeling voor de eigenwoning in de inkomstenbelasting. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een mediabericht hierover. De restschuldregeling is in 2012 geïntroduceerd als crisismaatregel met als doel de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en loopt op 31 december 2017 af. De staatssecretaris concludeert dat de woningmarkt zich heeft hersteld en ziet dan ook geen aanleiding om deze regeling te verlengen. Zonder de restschuldregeling zijn de betaalde rentelasten over de restschuld niet meer aftrekbaar van het inkomen. De netto lasten stijgen dus. Hou hiermee rekening wanneer u een woning verkoopt “die onder water staat” na 31 december 2017.

 

Geplaatst op 28 juli 2017