Nieuws november 2015

nov 25, 2015
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Profiteer van minder strenge sanctie bij aflossingsachterstand eigen woning

Als een achterstand in de aflossing van de schuld voor de eigen woning niet binnen de daarvoor geldende termijnen wordt ingehaald, gaat de schuld waarvoor de aflossingsachterstand geldt, permanent over naar box 3. Er bestaat dan definitief geen recht meer op renteaftrek binnen de eigenwoningregeling. Deze sanctie is aangepast met terugwerkende kracht tot en met de invoering van de aflossingseis op 1 januari 2013. De desbetreffende schuld gaat nog wel steeds over naar box 3, maar die overgang is niet langer permanent. Die schuld of een nieuwe, opvolgende schuld kan op enig moment weer wel tot de eigenwoningschuld worden gerekend als voor deze bestaande of nieuwe schuld (weer) is voldaan aan de eisen voor het aanmerken als eigenwoningschuld (volledig en ten minste annuïtair aflossen binnen 360 maanden). Profiteer van deze minder strenge sanctie en los de eigenwoningschuld zo snel mogelijk af om te kunnen terugkeren naar de eigenwoningregeling van box 1. In de periode tussen overgang naar box 3 en terugkeer naar box 1 bestaat geen recht op renteaftrek binnen de eigenwoningregeling.

 

Profiteer van minder strenge sanctie bij aflossingsachterstand eigen woning

Als een achterstand in de aflossing van de schuld voor de eigen woning niet binnen de daarvoor geldende termijnen wordt ingehaald, gaat de schuld waarvoor de aflossingsachterstand geldt, permanent over naar box 3. Er bestaat dan definitief geen recht meer op renteaftrek binnen de eigenwoningregeling. Deze sanctie is aangepast met terugwerkende kracht tot en met de invoering van de aflossingseis op 1 januari 2013. De desbetreffende schuld gaat nog wel steeds over naar box 3, maar die overgang is niet langer permanent. Die schuld of een nieuwe, opvolgende schuld kan op enig moment weer wel tot de eigenwoningschuld worden gerekend als voor deze bestaande of nieuwe schuld (weer) is voldaan aan de eisen voor het aanmerken als eigenwoningschuld (volledig en ten minste annuïtair aflossen binnen 360 maanden). Profiteer van deze minder strenge sanctie en los de eigenwoningschuld zo snel mogelijk af om te kunnen terugkeren naar de eigenwoningregeling van box 1. In de periode tussen overgang naar box 3 en terugkeer naar box 1 bestaat geen recht op renteaftrek binnen de eigenwoningregeling.

 

 

Voorkom belastingrente door voorlopige aanslag aan te vragen

Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2015, kan verzoeken om een voorlopige aanslag op te leggen of een verzoek doen om de voorlopige aanslag te herzien. Is zo'n verzoek ingediend voor 1 mei 2016, dan is namelijk geen belastingrente verschuldigd als de (nadere) voorlopige aanslag conform het verzoek wordt opgelegd. Voor de vennootschapsbelasting geldt een belastingrente van 8%. Voor de overige belastingen, waaronder de inkomstenbelasting, geldt een belastingrente van 4%.

 

 

Houd rekening met aanscherping gebruikelijkheidstoets in WKR

De werkkostenregeling (WKR) kent een gebruikelijkheidstoets. Dit houdt in dat de vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate (30% of meer) mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Dit betreft de totale omvang van de vergoedingen en verstrekkingen die zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Het gebruikelijkheidscriterium wordt vanaf 2016 aangescherpt. Voortaan moet het door de werkgever aanwijzen van vergoedingen of verstrekkingen van een bepaalde omvang als eindheffingsbestanddeel gebruikelijk zijn en niet de omvang van de vergoedingen of verstrekkingen als zodanig. ! Het ligt voor de hand dat het aanwijzen van vergoedingen of verstrekkingen die een relatie hebben met kosten die de werknemer maakt of zonder de verstrekking zou moeten maken in het kader van de behoorlijke vervulling van zijn dienstbetrekking, eerder gebruikelijk zal zijn dan het aanwijzen van pure beloningsbestanddelen, zoals bonussen.