Nieuws februari 2018

feb 28, 2018
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Nederland verliest zaak Hof van Justitie EU over renteaftrek; spoedreparatie van fiscale eenheid - Incontinentie is ziekte: recht op aftrek voor extra uitgaven voor kleding en beddengoed

Nederland verliest zaak Hof van Justitie EU over renteaftrek; spoedreparatie van fiscale eenheid

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs geoordeeld dat de Nederlandse fiscale eenheid vennootschapsbelasting op onderdelen niet EU-proof is. Door het aangaan van een fiscale eenheid kan namelijk de renteaftrekbeperking van artikel 10a Wet VPB in binnenlandse situaties worden voorkomen, terwijl dat niet mogelijk is voor buitenlandse situaties. Dat is in strijd met het EU-verdrag.

Staatssecretaris Wiebes heeft op 25 oktober 2017 al een spoedreparatie aangekondigd in het geval het Europese Hof van Justitie tot dit oordeel zou komen. De spoedreparatie houdt in dat de verschillende regelingen, waaronder artikel 10a Wet VPB, moeten worden toegepast alsof er géén fiscale eenheid is. De reparatiemaatregelen werken terug naar 25 oktober 2017, 11.00 uur. Het wetsvoorstel zal in het tweede kwartaal worden gepubliceerd. Zodra hierover meer bekend wordt, zullen we u informeren. 

Incontinentie is ziekte: recht op aftrek voor extra uitgaven voor kleding en beddengoed

Mevrouw X claimde in haar aangifte IB 2014 € 310 (nu €300) aftrek voor extra uitgaven voor kleding en beddengoed in verband met incontinentie. De inspecteur weigerde de aftrek omdat incontinentie volgens hem geen ziekte was maar werd veroorzaakt door ouderdom. Anders dan Rechtbank Noord-Holland, besliste Hof Amsterdam dat de extra uitgaven voor kleding en beddengoed die waren veroorzaakt door incontinentie, moesten worden aangemerkt als uitgaven die waren gedaan "wegens ziekte of invaliditeit". De staatssecretaris heeft in een onderschrift bij de uitspraak laten weten dat hij zijn cassatieberoep heeft ingetrokken. Het Hof heeft mede op basis van de verklaring van de huisarts beslist dat aannemelijk is dat de incontinentie het gevolg is van een verstoring van de normale lichaamsfunctie van de mens en om die reden aangemerkt moet worden als (het gevolg) ziekte of invaliditeit. De beslissing van het Hof geeft volgens de staatssecretaris daarom geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Wel neemt de staatssecretaris afstand van de opvatting van het Hof dat incontinentie uitsluitend vanwege ouderdom ook toegang zou bieden tot de aftrek van kleding en beddengoed.

Heeft u cliënten die aan incontinentie lijden en verklaart de huisarts dat aannemelijk is dat de incontinentie het gevolg is van een verstoring van de normale lichaamsfunctie van de mens en om die reden aangemerkt moet worden als (het gevolg) ziekte of invaliditeit, dan kunt u op basis van deze Hof uitspraak het lage forfaitaire aftrekbare bedrag wegens ziekte of invaliditeit claimen. Ervan uitgaande dat de betreffende cliënt kan laten blijken dat hij/zij extra kosten heeft gemaakt.

 

Geplaatst op 28-2-2018