Nieuws maart 2018

mrt 30, 2018
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Let op! Wijziging hoogte bijtellingspercentage privé gebruik auto - Geen herziening bij leegstand na btw-belaste verhuur 

Let op! Wijziging hoogte bijtellingspercentage privé gebruik auto

Wanneer u een auto van de zaak heeft en daarmee ook meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, dan zal uw werkgever iedere maand een bijtelling wegens privégebruik auto op uw salaris toepassen. Voor ondernemers geldt dit ook, zij het dan geldt dat de totale autokosten aftrekbaar zijn voor zover die boven die bijtelling wegens privégebruik komen. Die bijtelling is afhankelijk van de cataloguswaarde én van de C02-uitstoot van de betreffende auto.

De hoogte van het percentage wordt bepaald bij de eerste tenaamstelling van de auto en geldt voor een periode van 5 jaar. Na deze periode van 5 jaar wordt het percentage opnieuw vastgesteld en wel terugkijkend naar het jaar van de eerste tenaamstelling van de auto. Voor een auto die op 5 april 2013 voor het eerst op naam is gezet, zal op 5 april 2018 beoordeeld moeten worden welk percentage met ingang van 5 april 2018 van toepassing is. Hoe gaat dat in zijn werk?

Stel u rijdt een auto met een 14% bijtelling. Voor deze auto geldt vanaf 6 april 2018 een bijtellingspercentage van 25%. En dat terwijl voor nieuwe, in 2018 op naam gestelde auto’s, slechts een maximale bijtelling van 22% geldt. Een en ander heeft te maken met de wettelijke formulering van de hoogte van het percentage. In 2013 gold een maximum-percentage van 25%, met een korting van bijvoorbeeld 11% voor auto’s met een CO2-uitstoot die niet hoger was dan 88 gram. Die korting gold voor 5 jaar. Daar komt in 2018 dus een einde aan, waardoor de bijtelling naar 25% gaat en niet naar 22%. Conclusie: in 2018 een nieuwe auto aanschaffen?

 

Geen herziening bij leegstand na btw-belaste verhuur 

Deze casus speelde in Portugal maar is ook van belang voor de Nederlandse praktijk. De eigenaar van enkele panden heeft in het verleden geopteerd voor btw-belaste verhuur. Helaas staan enkele delen van de panden al meer dan twee jaar leeg. Gedurende de leegstand periode heeft de eigenaar voortdurend reclame gemaakt om de beschikbare kantoorruimten te verhuren. De belastingdienst is van mening dat nu de panden meer dan twee jaar leegstaan de herzieningsregeling moet worden toegepast. De in aftrek gebrachte btw moet (naar rato) worden terugbetaald. Deze casus is bij het Hof van Justitie terechtgekomen. Het Hof van Justitie oordeelt dat de Portugese regeling strijdig is met de Btw-richtlijn. Het recht op btw-aftrek van de eigenaar van de panden blijft verworven, ook al gebruikt hij de ruimten niet (meer) voor belastbare handelingen wegens omstandigheden buiten zijn wil. In dit geval heeft de eigenaar ook aangetoond dat hij nog steeds voornemens is een belaste activiteit uit te oefenen.

Met andere woorden: voor het recht op btw-aftrek is de intentie van het gebruik van het pand bepalend. Om mogelijke discussie te voorkomen is het belangrijk bewijs te hebben waarmee kan worden aangetoond dat btw-belaste verhuur de intentie is.

 

 

Geplaatst op 30 maart 2018