Nieuws september 1 2019

sep 11, 2019
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Mega belastingvrijstelling voor spaarders!

Mega belastingvrijstelling voor spaarders!

 

Het zal je niet zijn ontgaan. De staatssecretaris van financiën meldde vorige week dat mensen met spaargeld tot € 440.000 met ingang van 2022 geen belasting meer betalen over dat spaargeld. Wordt Nederland dan echt een belastingparadijs? Deelt het kabinet voor Prinsjesdag dan echt een cadeautje uit? Jarenlange ervaring in de fiscale praktijk maakt dat we het standpunt huldigen “eerst zien en dan geloven”.

 

Het voorstel dat op 6 september naar de kamer is gestuurd ziet er als volgt uit. Het vermogen van de Nederlander wordt gesplitst in drie categorieën:

  1. Spaargeld;
  2. Beleggingen;
  3. Schulden.

Aan iedere categorie wordt een fictief rendement toegekend, en wel:

  1. Spaargeld 0,09%;
  2. Beleggingen 5,33%;
  3. Schulden 3,03%.

 

Een voorbeeld.

Stel je hebt een bezit van € 500.000 bestaande uit:

  1. Spaargeld € 100.000;
  2. Onroerend goed of effecten € 800.000
  3. Aan de beleggingen toe te rekenen schulden van € 400.000.

 

Op grond van de huidige box III heffing zou je een vermogen hebben van € 500.000 en daarover zou je bij benadering € 5.800 belasting moeten betalen.

In de voorstellen van het kabinet wordt de nieuwe heffing aanzienlijk hoger, namelijk bij benadering € 10.000. Dit heeft te maken met het feit dat de schuld niet meer geheel in mindering komt op het totale vermogen. Aan de schuld wordt in de nieuwe situatie een fictief negatief rendement toegerekend dat 2,3% lager is dan het fictief rendement dat aan het daarmee corresponderende bezit wordt toegekend. Stel dat je vermogen thans nihil is omdat jouw bezit even hoog is al je schuld, dan gaat € 500.000 aan onroerende zaken aangeschaft met geleend geld toch nog € 3.400 aan box III heffing kosten.

 

Overigens lijkt een vrijstelling van € 440.000 natuurlijk enorm. En om het nog “enormer” te maken is de vrijstelling voor gehuwden € 880.000. Hoe komt de staatssecretaris aan dat bedrag? Nou dat is heel simpel: € 440.000 maal een fictief rendement van 0,09% = (bij benadering) € 400. Daar gaat het heffingsvrij inkomen van af en dat bedraagt ook € 400. Per saldo geen inkomen in box III.

Is deze vrijstelling dan tot in lengte van jaren? De vrijstelling wel, echter mogelijk niet voor hetzelfde bedrag. Het fictief rendement op spaargeld wordt gebaseerd op gegevens gebaseerd op de meest recente beschikbare periode. Dus praktijkcijfers. Stel nu dat door onverklaarbare redenen de gemiddelde spaarrente stijgt naar 0,18%. Dus een verdubbeling. Dat heeft dan tot gevolg dat de enorme vrijstelling halveert. Uiteraard is dat nog steeds een enorm bedrag want voor gehuwden is dat nog steeds € 440.000. Het is wel zaak dit onder ogen te zien.

En beleggen met geleend geld dan? Is dat nog steeds aantrekkelijk? Gelet op het feit dat (afgezien van de vrijstelling) 2,3% belasting verschuldigd is, zal het rendement op geleend geld dus hoger moeten zijn dan de te betalen rente verhoogd met 2,3%. Bij een rente van 3,5% moet het rendement dus ten minste 5,8% bedragen. Daaronder is het beleggen met geleend geld niet aantrekkelijk. Maar wellicht dat beleggen in de BV een aantrekkelijk alternatief is? Hierop gaan we dieper in in onze volgende mailing. Wordt vervolgd….

 

Geplaatst op 11 september 2019