Nieuws september - 2 2019

sep 24, 2019
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Zonnepanelen worden volgend jaar 21% duurder.

Zonnepanelen worden volgend jaar 21% duurder.

Hoe komt dat? Dat heeft te maken met het feit dat de kleine ondernemersregeling voor de BTW (KOR) met ingang van 1 januari 2020 ingrijpend wordt gewijzigd.

Wanneer u aan de voorwaarden van de nieuwe KOR voldoet en daarvan gebruik wilt maken moet u zich uiterlijk 20 november 2019 daarvoor aanmelden. Als u nu al in aanmerking voor de KOR komt (bijvoorbeeld omdat u ontheffing van administratieve verplichtingen heeft voor de btw), wordt u automatisch aangemeld voor de nieuwe regeling. Als u dat niet wilt moet u zich uiterlijk 20 november 2019 afmelden.

 

BTW-Vrijstelling

Een ondernemer met een omzet die per kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro kan onder voorwaarden gebruikmaken van de nieuwe KOR. Dat betekent grofweg een vrijstelling van de btw-plicht. Dat betekent dat die ondernemer geen btw meer in aftrek kan brengen of terugvragen. Dat betekent ook dat die ondernemer geen BTW in rekening hoeft te brengen en dat er geen btw-aangifte meer hoeft te worden gedaan (onder bepaalde voorwaarden uiteraard).

 

De Nieuwe KOR geldt voor btw-ondernemers

De nieuwe KOR geldt niet alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen (zoals dat nu het geval is) maar geldt voor alle in Nederland gevestigde btw-ondernemers die aan de voorwaarden daarvan voldoen. Dus ook BV’s, stichtingen en verenigingen kunnen gebruik maken van de nieuwe KOR.

 

Deelname

Ondernemers en organisaties die gebruik willen maken van de vernieuwde KOR kunnen zich tot 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst via het formulier 'Melding Omzetbelasting Kleineondernemersregeling'.

Na 1 januari 2020 is het ook nog mogelijk aan te melden voor de nieuwe KOR, maar houdt dan wel rekening met een verwerkingstijd van vier weken. De Belastingdienst adviseert daarom om in het nieuwe jaar de aanmelding uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak te doen. Als u zich aanmeldt voor de nieuwe KOR, doet u dat in beginsel voor een termijn van drie jaar. Als uw omzet in een kalenderjaar echter groter is dan € 20.000 wordt de regeling tussentijds gestopt.

 

Aanmelden?

Of het verstandig is om voor de nieuwe KOR te opteren valt te betwijfelen. U hoeft weliswaar geen BTW meer in rekening te brengen, maar u mag de aan u zelf in rekening gebrachte BTW ook niet meer terugvragen. Dus uw investeringen (telefoon, PC, printer en dergelijke) worden 21% duurder. Bovendien hoeft het feit dat u geen BTW in rekening hoeft te brengen niet per saldo voordelig te zijn. Immers  de BTW die u aan BTW-ondernemers in rekening brengt is voor die ondernemers geen kostenpost. Die krijgen die BTW terug of mogen die met de BTW die zij zelf aan de belastingdienst moeten betalen verrekenen.

 

 

Geplaatst 24 september 2019