Nieuws april 2020 - 2

apr 3, 2020
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Loonsverlaging voor de dga?

“Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een BV, mogen de BV en de aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de BV het gebruikelijke jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen”.

Dit meld de belastingdienst op 1 april 2020.

Voor een aanmerkelijk belang houder (AB-houder) mag het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf worden bepaald. Dan is duidelijk wat de impact van de coronacrisis op de BV is. De Ab-houder heeft dan meer inzicht in het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk jaarloon.

 

1 Niet verlagen met terugwerkende kracht

Loon dat de AB-houder al heeft genoten over de verstreken perioden in 2020, al dan niet in rekening courant (lees: loon dat reeds is opgenomen in aangiften loonheffingen in de afgelopen perioden in 2020) kan niet worden teruggedraaid. De BV en de AB-houder kunnen alleen over toekomstige loontijdvakken van 2020 het loon verlagen.

 

2 Verlaging in aangiften loonheffingen

Bij verlaging van het maandloon wordt in de aangiften loonheffingen het loon vermeld dat de AB-houder heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privé gebruik auto; dit verandert dus niet in hoogte). Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of, mocht de dienstbetrekking gedurende het jaar 2020 eindigen, het moment waarop de dienstbetrekking eindigt, wordt bepaald wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is c.q. moet zijn. Als dan tot de conclusie wordt gekomen dat het loon te laag is vastgesteld en dat de BV dus te weinig loon heeft betaald, moet de BV het verschil alsnog als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen en afdragen. Dit dient dus plaats te vinden in het laatste loontijdvak.

 

3 Verzoek om vooroverleg

De BV en de AB-houder mogen, indien de oorzaak daarvoor ligt in de coronacrisis, een tijdelijk lager loon overeenkomen. Het is niet noodzakelijk daarvoor een verzoek om instemming in te dienen of dienaangaande vooroverleg met de belastingdienst te voeren.

 

.Geplaatst op 3 april 2020