Nieuws augustus 2020 - 2

aug 28, 2020
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Meerdere schenkingen op hetzelfde moment

Meerdere schenkingen op hetzelfde moment

 

1 Inleiding

Stel dat je als ouder enkele jaren achter elkaar een schenking wilt doen aan je kind maar wilt dit eigenlijk ineens regelen. Dus je gaat maar één keer naar de notaris en laat door hem meerdere schenkingsovereenkomsten op hetzelfde tijdstip passeren. Zo bespaar je op de notariskosten. Dit lijkt een slimme constructie, maar deze krijgt in de jurisprudentie inmiddels meer dan normale aandacht.

In een recente casus krijgt een kind in maart 2013, vijf schenkingen van ieder € 10.000 van de ouders. Het kind krijgt die niet ineens, maar jaarlijks € 10.000. Dit wordt vorm gegeven in het vijf afzonderlijke notariële akten tegelijkertijd passeren. In vier van die akten wordt opgenomen dat de schenking voorwaardelijk is in die zin dat er alleen geschonken geacht kan zijn indien ten minste één van beide ouders nog in leven is 1 januari 2014, 1 januari 2015, 1 januari 2016 en 1 januari 2017. Ook wordt in de akten opgenomen dat die schenkingen herroepen kunnen worden.

 

2 Vijf afzonderlijke schenkingen of een periodieke uitkering ineens?

De vraag die kan worden gesteld is of er sprake is van een periodieke uitkering of van vijf afzonderlijke schenkingen? De inspecteur is van mening dat de schenkingen samenhangen en dat partijen eigenlijk hebben bedoeld om één schenking te doen, weliswaar uitgesteld maar het is één geheel. Hij legt dan ook één aanslag schenkbelasting op, uitgaande van de gezamenlijke waarde van de vijf schenkingen, dus € 50.000. het kind is het daar uiteraard niet mee eens. Het kind is van mening dat sprake is van vijf afzonderlijke schenkingen die pas belast mogen worden in het jaar dat voldaan is aan de opschortende voorwaarde dat één van de ouders nog in leven is op 1 januari van het betreffende jaar. Op iedere schenking is dan ook de jaarlijkse vrijstelling van ruim € 5.000 van toepassing.

Rechtbank Zeeland-West Brabant mocht zich hierover uitspreken en de rechtbank is van mening dat er sprake is van vijf losse schenkingen.

 

3 Is deze uitspraak interessant?

Jazeker, bijvoorbeeld in situaties dat ouders geld uitlenen aan hun kinderen voor de financiering van de eigen woning wanneer tevens ook een hypothecaire lening wordt verstrekt door een bank.

Tussen ouders en kinderen wordt vaak afgesproken dat de ouders jaarlijks (een deel van) de rente terugschenken. De bank vraagt in zo’n situatie vaak voor een overeenkomst waaruit dat voornemen blijkt en maakt deze overeenkomst een onlosmakelijke voorwaarde voor de verstrekking van de eigen financiering.

Uit deze uitspraak van de rechtbank blijkt dat geen sprake is van de schenking van een periodieke uitkering die ineens belast is voor de schenkbelasting. Aan de eis van de bank kan worden voldaan.

Ook biedt deze uitspraak mogelijkheden om op een pragmatische manier gebruik te maken van de jaarlijkse schenkvrijstelling. Op één en hetzelfde tijdstip kan een schenking voor meerdere jaren worden geregeld zodat kan worden bespaard op de notariskosten. Nu is dit laatste vaak niet het probleem, wel de voorwaarde die banken stellen. Voorlopig blijft voorzichtigheid wel geboden omdat thans nog niet duidelijk is of de inspecteur in hoger beroep zal gaan.

 

Geplaatst op 28 augustus 2020