Nieuws december 2020 - 2

dec 29, 2020
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

NOW en WKR

1 Inleiding

Jaarlijks wordt met name door DGA’s gebruik gemaakt van de werkkostenregeling (WKR) in de loonbelasting om een onbelaste onkostenvergoeding c.q. een bonus uit te keren. De DGA maakt dankbaar gebruik van het feit dat hij voor de loonbelasting een werknemer is. Onlangs zijn vragen gesteld aan het ministerie van SZW of dit in tijden van coronasteunmaatregelen nog mogelijk is.

2 Mededeling ministerie SZW

Uit de antwoorden van het ministerie blijkt dat de DGA van een BV-structuur die coronasteun in de vorm van NOW en/of verlenging van het bijzonder uitstel van betaling van belasting heeft gehad, dat het oppassen geblazen is. Dit omdat dan een bonusverbod geldt. Recent is steeds duidelijker geworden dat een onbelaste vergoeding vanuit de WKR ervoor kan zorgen dat in strijd met dit verbod wordt gehandeld, met alle risico’s van dien.

3 WKR

Binnen de WKR heeft een werkgever in 2020 een vrije ruimte van 3% over de eerste € 400.000 aan loonsom beschikbaar en vanaf € 400.000 aan loonsom loopt de vrije ruimte nog met 1,2% op. De vrije ruimte kan de werkgever gebruiken om werknemers onbelaste extra’s te geven, zoals een kerstpakket.

De DGA is in loondienst bij zijn eigen Holding BV. Hierdoor heeft hij een eigen vrije ruimte die vaak niet gevuld is. In de praktijk wordt dan met regelmaat gekozen voor een extra onbelaste vergoeding/WKR-bonus aan het einde van het jaar. Over deze vergoeding wordt géén loon- en inkomstenbelasting betaald, maar deze is wél aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Een mooie mogelijkheid om een stukje vermogen vanuit de structuur onbelast naar privé te halen.

De vraag is nu welke rol het bonusverbod speelt. Het antwoord is dat het bonusverbod in 2020 een grote rol speelt bij BV-structuren die een of andere vorm van coronasteun hebben ontvangen. Dat is het geval bij:

  • NOW 1.0 tot en met NOW 3.0 én
  • Aanvragen voor verlenging van bijzonder uitstel van betaling belastingen vanwege corona

4 Bonusverbod, meer in het bijzonder

Het bonusverbod is in bepaalde situaties erg strikt en speelt voor de directie en bestuurders van de hele (BV-)structuur, ook als maar één enkele BV steun heeft gehad. Dit speelt met name bij een aanvraag NOW op het niveau van de groepsmaatschappij. Het idee erachter is dat het ongewenst is dat de beleidsbepalers van structuren die coronasteun van de staat krijgen, vermogen uit de structuur kunnen halen ten behoeve van zichzelf. Het ministerie van SZW heeft desgevraagd bevestigt dat (verkapte) bonussen uit welk potje (zoals de WKR) dan strijdigheid met het bonusverbod opleveren. Voor gewone werknemers niet zijnde de DGA speelt dit vreemd genoeg echter niet. Daarvoor mag de WKR wél worden benut.

Het is daarom verstandig als DGA van een coronasteun ontvangende BV-structuur terughoudend te zijn met onbelaste vergoedingen/WKR-bonussen in 2020. Het risico van overschrijding van het bonusverbod is intrekking van de NOW-steun en/of intrekking van het bijzonder uitstel van betaling belastingen.

5 Nuancering

De vraag is of enige nuancering mogelijk is. Die is mogelijk en te vinden in de toelichting bij de NOW-regelingen. Daarin is namelijk vermeld dat een DGA alleen zijn basisvergoeding c.q. zijn gebruikelijk loon in 2020 kan krijgen. Krijgt een DGA echter al jaren een (relatief) beperkte maandelijkse onkostenvergoeding (vanuit de WKR), dan kan gesteld worden dat dit tot de basisvergoeding behoort, waardoor er geen strijdigheid ontstaat met het bonusverbod. Het is op dit moment echter niet zeker dat deze situatie geheel risicoloos is.

 

Disclaimer

De in dit memorandum opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming van dit memorandum de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele advisering na een grondig onderzoek van de specifiek van toepassing zijnde situatie.

 

Geplaatst op 29 december 2020