Nieuws februari 2021 - 2

feb 25, 2021
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Hoge Raad: voor inkomensafhankelijke combinatiekorting is 3 hele dagen 3 x 24 uur - 

Nieuwe rekenformule voor lager gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

Hoge Raad: voor inkomensafhankelijke combinatiekorting is 3 hele dagen 3 x 24 uur

Voor toepassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (hierna: iack) moet volgens de Hoge Raad het begrip 3 gehele dagen worden opgevat als 3 x 24 uur.

 

Een vrouw en haar ex-partner hadden een in 2014 geboren dochter. Zij was in de BRP ingeschreven op het woonadres van de ex-partner. De vrouw meende in 2015 recht te hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (iack). Volgens een tweewekelijks verblijfschema verbleef het kind bij de vrouw: in de eerste week op woensdag vanaf 07:30 uur t/m donderdag 19:30 uur en op zaterdag vanaf 09:00 uur t/m maandag 09:00 uur, en in de tweede week op woensdag vanaf 07:30 uur t/m donderdag 19:30 uur. De inspecteur weigerde de vrouw de iack te geven.

 

Hof: uitleg overeenkomstig spraakgebruik

Hof Den Haag kende aan de vrouw het recht op iack toe. Het hof oordeelde dat het kind doorgaans ten minste ‘drie gehele dagen’ per week in elk van de huishoudens van de vrouw en de ex-partner verbleef. De term ‘gehele dagen’ moest volgens het hof worden uitgelegd overeenkomstig het spraakgebruik en kon ook een verblijf alleen overdag, korter dan 24 uur, een gehele dag zijn. Ten overvloede oordeelde het hof dat de vrouw aan de website van de Belastingdienst het vertrouwen heeft mogen ontlenen dat zij aan het criterium voldeed.

 

HR: 3 gehele dagen is 3 x 24 uur

Beide oordelen houden in cassatie echter geen stand. Onder verwijzing naar het wettelijk kader en de jurisprudentie oordeelt de Hoge Raad namelijk dat bij de toepassing van het criterium ‘drie gehele dagen’ als uitgangspunt wordt genomen ‘3 x 24 uur’. Het schema voldoet niet aan dat criterium en ook niet aan de eis dat beide ouders de zorg voor het kind gelijkelijk verdelen. Het beroep op het vertrouwensbeginsel kan evenmin slagen omdat het hier gaat om een inlichting en niet is voldaan aan het dispositievereiste. Het hof heeft dit miskend.

 

Belang voor de praktijk: Let op bij het maken van afspraken met de ex-partner! Om in aanmerking te kunnen komen voor iack dient het kind per week minstens 3 keer 24 uur bij de ouder te verblijven. Uiteraard dient ook aan de overige voorwaarden van de iack te zijn voldaan.

 

Nieuwe rekenformule voor lager gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

Vanwege de aanhoudende coronacrisis mogen aanmerkelijkbelanghouders, zoals dga's, ook in 2021 van een lager gebruikelijk loon uitgaan, evenredig aan de omzetdaling van hun bedrijf. De Belastingdienst heeft de nieuwe rekenformule voor de verlaging van het gebruikelijk loon bij een omzetdaling in 2021 bekendgemaakt.

 

Het lagere gebruikelijke loon volgt uit de forse uitbreiding van het steun- en herstelpakket. Aanmerkelijkbelanghouders die door de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling mogen zonder toestemming van de Belastingdienst, net als voor 2020 ook voor 2021 het gebruikelijk loon lager vaststellen. Naast de al bestaande voorwaarden die ook voor 2020 gelden voor de verlaging van het gebruikelijk loon, komen er voor 2021 twee extra voorwaarden bij:

  1. In de regeling voor 2021 zal de omzet over heel het jaar 2021 worden vergeleken met de omzet over heel het jaar 2019.
  2. Er wordt een toegangsdrempel ingevoerd: verlaging van het gebruikelijk loon is mogelijk bij een omzetverlies van ten minste 30% in 2021 ten opzichte van 2019.

Rekenformule

Uit de informatie van de Belastingdienst volgt dat de verlaging van het gebruikelijk loon voor 2021 met de volgende formule kan worden vastgesteld:

Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C

Daarbij is:

A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet (exclusief btw) over heel 2021
C = de omzet (exclusief btw) over heel 2019

 

 

Geplaatst op 25 februari 2021