Nieuws april 2021

apr 29, 2021
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Is het mogelijk vergeten aftrek van voorbelasting alsnog te claimen? - 

Belastingrente niet verschuldigd over periode dat belastingdienst over betaalde belasting beschikt - 

Registratie éénloketsysteem btw e-commerce gestart

Is het mogelijk vergeten aftrek van voorbelasting alsnog te claimen?

Op 26 maart 2021 heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de Nederlandse btw-herzieningsregels.

De Hoge Raad verzoekt het Hof van Justitie van de EU (hierna: ‘HvJ’) antwoord te geven op de vraag of het mogelijk is om btw die abusievelijk niet tijdig in aftrek is gebracht, alsnog in aftrek kan worden gebracht in geval van een latere eerste (met btw belaste) ingebruikneming. Verder wil de Hoge Raad weten of daarbij van belang is dat geen fraude of misbruik van recht in het spel is en geen nadelige gevolgen voor de schatkist zijn vastgesteld.

 

Feiten

Bij de aanschaf in 2006 van tien percelen grond op een vakantiepark is aan belanghebbende btw in rekening gebracht. Deze btw was voor hem aftrekbaar vanwege zijn voornemen om de percelen belast met btw te gebruiken. Belanghebbende heeft echter verzuimd om de in rekening gebrachte btw in aftrek te brengen. Het beoogde belaste gebruik, het bouwen van stacaravans op de percelen voor de verkoop, is uiteindelijk vanwege economische omstandigheden niet van de grond gekomen. In 2013 heeft belanghebbende twee van de tien percelen belast met btw terug verkocht en geleverd aan de verkoper. Belanghebbende voldoet de ter zake van deze levering in rekening gebrachte btw niet omdat hij van mening is dat hij deze btw mag verrekenen met de btw die hij in 2006 ten onrechte niet in aftrek heeft gebracht.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft belanghebbende in het gelijk gesteld. Het Hof heeft daartoe overwogen dat het herzieningssysteem in de Nederlandse Wet en de Btw-richtlijn de ruimte biedt voor de door belanghebbende beoogde herziening van zijn niet-aftrek. In cassatie voert de staatssecretaris van Financiën aan dat het aftrekrecht onmiddellijk moet worden uitgeoefend en dat de aftrek niet alsnog later kan plaatsvinden in het kader van de herzieningsregeling. Die regeling is volgens hem niet bedoeld als een soort ‘spijtoptantenregeling’.

 

Prejudiciële vragen Hoge Raad

De Hoge Raad komt op basis van de jurisprudentie van het HvJ tot het oordeel dat er zowel goede argumenten voor als goede argumenten tegen het standpunt van belanghebbende kunnen worden ingebracht en besluit, in navolging van het advies van A-G Ettema, prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ. Het verlossende antwoord op de onderhavige interessante vraag zal dus van het HvJ moeten komen.

 

Gevolgen voor de praktijk

Als het HvJ het standpunt van belanghebbende deelt, zal dat in de praktijk betekenen dat ondernemers die verzuimd hebben om btw in aftrek te brengen op ingekochte goederen en diensten, alsnog een mogelijkheid verkrijgen om deze btw in ieder geval te verrekenen met de in het kader van het latere gebruik van die goederen en diensten verschuldigde btw. Daarbij geldt overigens geen termijn. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

 

Belastingrente niet verschuldigd over periode dat belastingdienst over betaalde belasting beschikt

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv geen belastingrente hoeft te betalen over de periode dat de Belastingdienst over de betaalde belasting beschikte. X bv beroept zich terecht op het vertrouwen dat zij heeft ontleend aan een brief van de staatssecretaris van 1 maart 2017.

Naar aanleiding van de aan haar opgelegde voorlopige aanslag VPB 2016, betaalt X bv een bedrag van € 247.000. Omdat X een nihil-aangifte indient, wordt dit bedrag aan haar terugbetaald. Eind 2017 dient X bv een verbeterde aangifte in en moet zij € 8.733 aan belastingrente betalen. X bv is het daar niet mee eens. Volgens haar heeft de inspecteur ten onrechte rente in rekening gebracht over de periode dat de Belastingdienst over het geld beschikte. Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het met X bv eens. De inspecteur gaat in beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv geen belastingrente hoeft te betalen over de periode dat de Belastingdienst over de betaalde belasting beschikte. X bv beroept zich terecht op het vertrouwen dat zij heeft ontleend aan een brief van de staatssecretaris van 1 maart 2017. In die brief geeft de staatssecretaris aan dat de Belastingdienst in een dergelijk geval geen rentenadeel heeft en dat het reëel zou zijn die rente op verzoek te verminderen. Dit beleid is volgens het hof niet ingetrokken met de beantwoording van Kamervragen op 7 juni 2017. De belastingrente wordt berekend over een periode van 69 dagen. Het gelijk is aan X bv.

 

Registratie éénloketsysteem btw e-commerce gestart

Vanaf 1 juli geldt de nieuwe EU-regeling btw e-commerce. Registratie voor het nieuwe éénloketsysteem is nu mogelijk.

Nederlandse ondernemers die goederen leveren in de Europese Unie aan klanten die geen btw-aangifte hoeven te doen moeten vanaf 1 juli meestal btw betalen in de EU-landen waar de goederen heen gaan. Dat geldt voor goederen die al in de EU zijn en voor goederen die ondernemers importeren van buiten de EU. Om te voorkomen dat ondernemers zich moeten aanmelden bij de belastingdiensten in alle landen waar ze leveren, komt er vanaf 1 juli een nieuw éénloketsysteem. Daarmee handelt de ondernemer in 1 keer de btw-meldingen en betalingen over deze leveringen af voor alle EU-landen. Het is mogelijk dit éénloketsysteem ook te gebruiken voor geleverde diensten aan particulieren in de EU. De registratie voor het éénloketsysteem is 1 april gestart.

 

Geplaatst op 28 april 2021