Nieuws mei 2015

mei 29, 2015
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Uitgetreden vennoot aansprakelijk voor na toetreding ontstane v.o.f.-schuld
Hof Arnhem heeft onlangs een uitspraak gedaan waarbij een uitgetreden vennoot aansprakelijk werd geacht voor na de toetreding ontstane v.o.f-schuld. Wat was er aan de hand.

 

Uitgetreden vennoot aansprakelijk voor na toetreding ontstane v.o.f.-schuld
Hof Arnhem heeft onlangs een uitspraak gedaan waarbij een uitgetreden vennoot aansprakelijk werd geacht voor na de toetreding ontstane v.o.f-schuld. Wat was er aan de hand: Z verhuurde vanaf 16 augustus 2011 voor drie jaar een bedrijfsruimte aan v.o.f. Y. Na het uittreden van één van de twee vennoten, trad vennoot X per 1 januari 2013 toe tot Y. Circa zes weken na zijn toetreding werd Y ontbonden en eind maart 2013 eindigde het feitelijk gebruik van de gehuurde bedrijfsruimte. Z vorderde van X een schadevergoeding van € 15.229 en de huur (incl. BTW) over 1 augustus 2013 tot en met 15 augustus 2014. De kantonrechter van Rechtbank Gelderland wees de vordering toe. Volgens de Rechtbank was X aansprakelijk voor de door Y aangegane verplichtingen van vóór 1 januari 2013, omdat de toetredende vennoot op grond van artikel 18 WvK aansprakelijk kon worden gehouden voor de verplichtingen die de vennootschap vóór zijn toetreding was aangegaan. Op het hoger beroep van X heeft de civiele kamer van Hof Arnhem-Leeuwarden deze uitspraak bevestigd. De gevorderde bedragen waren van na 1 januari 2013 en daarmee na toetreding van X ontstaan. De hoofdelijke verbondenheid van X voor schulden van Y die waren ontstaan na zijn toetreding tot de vennootschap, eindigde volgens het Hof niet door zijn uittreding als vennoot als die schulden voortvloeiden uit een vóór de uittreding aangegane duurovereenkomst, zoals hier het geval was. De overeenkomst met de andere vennoten raakte volgens het Hof alleen de interne verhouding binnen de v.o.f. en dus niet de aansprakelijkheid van X ten opzichte van Z.

 

U kunt bovenstaande aansprakelijkheid voorkomen. Wilt u hierover meer weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Grens privé gebruik geldt voor alle in het kalenderjaar ter beschikking gestelde personenauto's

Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs nog eens bevestigd dat de 500-kilometer grens die geldt ter voorkoming bijtelling privé gebruik auto per jaar geldt. De casus was als volgt: X beschikte in 2013 achtereenvolgens over twee auto's van zijn werkgever. Tot en met 5 juli 2013 had hij een auto waarvoor een bijtelling van 25% gold, en vanaf 29 juli 2013 een elektrisch aangedreven auto met een bijtelling van 0%. Voor de eerste auto hield X een rittenregistratie bij waaruit bleek dat hij de auto niet privé gebruikte. Voor de tweede auto hield X geen rittenregistratie bij. Hij ontving daarop een naheffingsaanslag loonheffingen over de periode 1 januari tot en met 5 juli 2013. Rechtbank Noord-Holland besliste op het beroep van X dat per kalenderjaar moest worden beoordeeld of al dan niet boven de grens van 500 km werd uitgekomen. X had vanaf 29 juli 2013 geen rittenregistratie bijgehouden en had niet had bewezen dat hij met de ter beschikking gestelde auto's op kalenderjaarbasis minder dan 500 km privé had gereden. Het rijden van een auto met een 0%-bijtelling ontsloeg X niet van de verplichting om aan te tonen dat hij op kalenderjaarbasis minder dan 500 km privé met de hem ter beschikking gestelde auto's had gereden. De bijtelling moest plaatsvinden over het gehele kalenderjaar naar het geldende bijtellingspercentage over de periode waarin de desbetreffende auto's ter beschikking waren gesteld. De inspecteur had daarom terecht voor de periode 1 januari tot en met 5 juli 2013 de aanslag opgelegd op basis van de cataloguswaarde van de in die periode aan X ter beschikking gestelde auto naar de hiervoor geldende bijtelling van 25%. Voor het opleggen van aanslagen vanaf 6 juli 2013 was geen reden, omdat in deze periode geen auto ter beschikking was gesteld aan X of de bijtelling 0% was. De Rechtbank verklaarde het beroep van X ongegrond. X kreeg dus een bijtelling van 25% voor de auto die niet was gebruikt voor privé ritten.

 

Digitaal formulier voor ondernemers om rekeningnummer door te geven

De Belastingdienst heeft voor ondernemers op het beveiligde gedeelte van de site een digitaal formulier om een rekeningnummer door te geven. Het formulier "wijzigen rekeningnummer ondernemer" kan worden gebruikt om een rekeningnummer door te geven voor teruggaven BTW, loonheffingen, MRB en overige belastingen (Vpb, Eurovignet, verontreinigingsheffing rijkswateren). Het formulier kan niet worden gebruikt voor een teruggaaf IB, toeslagen en een teruggaaf bijdrage ZVW. Daarvoor moet worden ingelogd op Mijn Belastingdienst of Mijn toeslagen.