Nieuws mei 2022

mei 4, 2022
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Rechtsherstel en overbruggingswetgeving Box III

Rechtsherstel en overbruggingswetgeving Box III

1 Inleiding

Op donderdag 28 april 2022 heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën per brief aan de Tweede Kamer toegelicht met welke variant het rechtsherstel wordt geboden voor belastingplichtigen die daar voor in aanmerking komen. Een en ander naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021.

 

2 Rechtsherstel

Besloten is rechtsherstel te laten plaatsvinden aan hand van de forfaitaire spaarvariant. Dit betekent dat voor de belastingplichtige het inkomen uit sparen en beleggen wordt verminderd als het nieuw berekende forfaitaire rendement lager is dan het oorspronkelijk berekende forfaitaire rendement.

Er gelden drie forfaits:

  1. voor spaargeld;
  2. voor schulden;
  3. voor overige bezittingen

Deze forfaits worden toegepast op de werkelijke vermogensmix, dat wil zeggen op het werkelijke spaargeld, de werkelijke schulden en de werkelijke overige bezittingen. De wettelijke forfaitaire vermogensmix die nu voor box III geldt wordt dus verlaten.

 

3 De doelgroep

Vooralsnog wordt rechtsherstel alleen geboden aan de massaal bezwaarmakers over de belastingjaren 2017 tot en met 2020 en aan de belastingplichtigen van wie de aanslag over het belastingjaar 2017 en verder op 24 december 2021 niet onherroepelijk vaststond. Onder deze laatste groep vallen onder andere alle belastingplichtigen over de jaren 2021 en 2022.

Het kabinet heeft dus nog geen beslissing genomen over het bieden van rechtsherstel aan belastingplichtigen van wie de aanslag over de belastingjaren 2017-2020 wél onherroepelijk vaststond op 24 december 2021. Dit laat het kabinet afhangen van een nog te wijzen arrest van de Hoge Raad later dit jaar. Daaruit zal blijken welke keuzevrijheid het kabinet precies heeft voor het rechtsherstel voor deze groep belastingplichtigen.

  

4 Hoe nu verder?

4.1 Jaren 2017-2022

Voor alle belastingplichtigen geldt dat ze op dit moment geen actie hoeven te ondernemen. Iedereen die voor het rechtsherstel in aanmerking komt, ontvangt het namelijk automatisch. De volgorde waarin het rechtsherstel wordt verleend is (onder voorbehoud van onvoorziene complicaties):

  • Van 1 juli t/m 4 augustus 2022: gefaseerd herstel van de aanslagen van de massaal bezwaarmakers 2017 t/m 2020. De wettelijke uiterste datum voor het rechtsherstel voor deze groep is 4 augustus 2022.
  • Vanaf 1 augustus 2022: gefaseerd herstel aanslagen 2021 met box 3-element.
  • Vanaf medio september 2022: gefaseerd herstel van de aanslagen 2017-2020 die nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021.
  • Vanaf medio oktober 2022: aangiften 2017-2020 met box 3 element die nog niet gevolgd zijn door een aanslag.
  • De definitieve aanslagen 2022 worden volgens het reguliere aanslagproces in 2023 opgelegd.

 4.2 Jaren 2023 en verder

Voor de jaren 2023 en 2024 zal overbruggingswetgeving worden gemaakt. Deze wetgeving zal voor de jaren na 2022 het huidige box 3-stelsel vervangen door de ook voor het rechtsherstel gekozen oplossing: de forfaitaire spaarvariant. Het wetsvoorstel zal onderdeel uitmaken van het pakket Belastingplan 2023 dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Het is de bedoeling dat met ingang van het jaar 2025 box III te vervangen door een vermogensaanwasbelasting. Daarbij wordt jaarlijks belasting wordt geheven over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht) en de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of koersverlies van aandelen en waardestijging of waardedaling van onroerende zaken).

 

Geplaatst op 4 mei 2022